نقش فشارهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی بنی امیه در پیدایش نهضت امام حسین (ع)
49 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » پاییز 1381 - شماره 25 » (30 صفحه - از 474 تا 503)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ه شهادت تاریخ، جامعه‏اى که امام حسین(ع) در آن دست به قیام زد، جامعه‏اى دگرگون شده و منحط بود که از نابه‏سامانى‏ها و ناهنجارى‏هاى مختلف رنج مى‏برد. در این دوره، نهادهاى اجتماعى، در جهت اهداف بنى‏امیه استقرار یافته، بیش‏تر مردم، زیر ستم خشونت‏بار آنان گرفتار آمده و از حقوق اولیه اقتصادى و اجتماعى خویش محروم بودند. بالندگى فرهنگى اسلام، جاى خود را به فرهنگ جاهلى و عصبیت سپرده، دین، پوستین وارونه پوشیده بود. این همه به مدد حاکمیت بنى‏امیه بر مقدرات جامعه اسلامى پدید آمد که محصول برخى حکومت هاى پیشین به حساب مى‏آید. نویسنده براى تبیین چنین موقعیتى، که براى امام حسین(ع) نمى‏توانسته تحمل‏پذیر باشد، این مقاله را در سه محور عمده: تشکل هم سو با اهل‏بیت، حاکمیت سیاسى بنى‏امیه و پیامدهاى آن، سامان داده و پیامدهاى فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى این حاکمیت و جریان دین‏زدایى در این برهه را بررسى مى‏کند.